Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenie Wspólników

 

LISTA WSPÓLNIKÓW

KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

  1. Gmina Kędzierzyn – Koźle, Numer REGON: 000524507; Posiadane przez wspólnika udziały : 21.979 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć udziałów) o łącznej wartości: 10 989 500,00 PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Wspólnik posiada w ujęciu procentowym: 81,11 % udziałów.
  2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA z siedziba w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Mostowej 30A, numer REGON: 530544497; Numer KRS: 0000008993; posiadane przez wspólnika udziały: 4 720 (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia) o łącznej wartości 2.360.000,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wspólnik posiada w ujęciu procentowym: 17,42 % udziałów.
  3. JPM Holding SA z siedziba w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolna 15, numer REGON: 530971489; Numer KRS: 0000004251; posiadane przez wspólnika udziały: 400 słownie: czterysta) o łącznej wartości: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wspólnik posiada w ujęciu procentowym: 1,47 % udziałów.

 

Zgromadzenie Wspólników rozstrzyga w sprawach należących do jego właściwości w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia umowy spółki stanowią inaczej, przy czym na jeden udział przypada jeden głos.