Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenie Wspólników

 

LISTA WSPÓLNIKÓW

KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 1. Gmina Kędzierzyn – Koźle, Numer REGON: 000524507; Posiadane przez wspólnika udziały : 55.958 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem udziałów) o łącznej wartości: 27 979 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Wspólnik posiada w ujęciu procentowym: 91,62 % udziałów.
 2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA z siedziba w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Mostowej 30A, numer REGON: 530544497; Numer KRS: 0000008993; posiadane przez wspólnika udziały: 4 720 (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia) o łącznej wartości 2.360.000,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wspólnik posiada w ujęciu procentowym: 7,73 % udziałów.
 3. JPM Holding SA z siedziba w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolna 15, numer REGON: 530971489; Numer KRS: 0000004251; posiadane przez wspólnika udziały: 400 słownie: czterysta) o łącznej wartości: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wspólnik posiada w ujęciu procentowym: 0,65 % udziałów.

 

Zgromadzenie Wspólników rozstrzyga w sprawach należących do jego właściwości w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia umowy spółki stanowią inaczej, przy czym na jeden udział przypada jeden głos. 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-09-2014
  przez: Agnieszka Dyrszka
 • opublikowano:
  10-09-2014 12:53
  przez: Agnieszka Dyrszka
 • zmodyfikowano:
  28-07-2016 12:56
  przez: Agnieszka Dyrszka - Lipa
 • podmiot udostępniający:
  Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
  odwiedzin: 10022
Dane jednostki:

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15
NIP: 749-18-99-171 REGON: 532181337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 488 62 15
fax: 77 488 69 28
e-mail: biuro@kkpp.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×