Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą

  1. Artur Maruszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Maria Żukowska-Jacykowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  3. Monika Orpel-Śmigielska – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Dariusz Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  • nadzór nad działalnością Spółki w zakresie wskazanym w art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych,
  • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
  • reprezentowanie Spółki w stosunkach i sporach z członkami Zarządu Spółki,
  • wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości w przedziale przekraczającym 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł.),
  • zajmowanie stanowiska z urzędu lub na wniosek Zgromadzenia Wspólników i Zarządu Spółki we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki,
  • zatwierdzania na wniosek zarządu wieloletnich planów rozwoju.