Przejdź do treści strony
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą

 1. Artur Maruszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marek Bugdol – Członek Rady Nadzorczej
 3. Dariusz Krupa – Członek Rady Nadzorczej
 4. Monika Orpel-Śmigielska – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • nadzór nad działalnością Spółki w zakresie wskazanym w art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
 • reprezentowanie Spółki w stosunkach i sporach z członkami Zarządu Spółki,
 • wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości w przedziale przekraczającym 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł.),
 • zajmowanie stanowiska z urzędu lub na wniosek Zgromadzenia Wspólników i Zarządu Spółki we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki,
 • zatwierdzania na wniosek zarządu wieloletnich planów rozwoju.
Metryczka
 • wytworzono:
  10-09-2014
  przez: Agnieszka Dyrszka - Lipa
 • opublikowano:
  10-09-2014 12:33
  przez: Agnieszka Dyrszka
 • zmodyfikowano:
  29-10-2019 07:40
  przez: Agnieszka Dyrszka - Lipa
 • podmiot udostępniający:
  Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
  odwiedzin: 12167
Dane jednostki:

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15
NIP: 749-18-99-171 REGON: 532181337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 488 62 15
fax: 77 488 69 28
e-mail: biuro@kkpp.pl